Woningborg

Blokland Bouwpartners B.V. bouwt al haar woningbouwprojecten onder de garantieregeling van Woningborg N.V. Maar, wat houdt dat eigenlijk precies in? In dit artikel leggen wij u uit wat dit precies inhoudt en wat voor voordelen dit biedt.

Wat doet Woningborg eigenlijk?

Woningborg N.V. is een organisatie die voor een aantal dingen garant staat. Zo toetsen zij bijvoorbeeld tijdens de ontwikkelings- en voorbereidingsfase van een nieuwbouwproject de bouwkundige kwaliteit en adviseren zij hoe de aannemingsovereenkomst met de toekomstige kopers opgesteld moet worden. Als een projectontwikkelaar een nieuw project indient, dan wordt dat op deze vlakken getoetst. Pas als deze toetsing is afgerond zal er ook gestart worden met de bouw van het project.

Garanties

Woningborg N.V. staat ook garant voor de garantieverplichtingen van de aannemer. Als aannemer moet er garantie afgegeven worden op veel onderdelen die gerealiseerd zijn in het bouwproces. Doordat de aannemer met een klant een overeenkomst van Woningborg aangaat, zijn deze garanties vastgelegd. Deze garanties zijn vastgelegd in de "Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2016" en de "Bijlage A (Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2016".

Indien sommige onderdelen komen te vervallen, ofwel casco uitgevoerd worden, wordt de garantie op dat onderdeel via Woningborg uitgesloten van garantie. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld wanneer u als koper kiest om het sanitair en tegelwerk casco uit te laten voeren. Wanneer u daarvoor kiest zullen wij het sanitair en tegelwerk niet monteren, enkel de aansluitpunten worden dan gerealiseerd. Bij casco wordt er dus geen garantie gegeven op het sanitair en tegelwerk, omdat dit ook niet aangebracht wordt. Dit wordt separaat vastgelegd in een Woningborg minderwerkverklaring.

De voordelen van Woningborg

Het bouwen onder de Woningborggarantie en het kopen van een woning die onder die garantie gebouwd wordt heeft zowel voor de aannemer als de klant voordelen:

  • Onbeperkte afbouwdekking;
  • Al het schriftelijk overeengekomen meerwerk valt onder de dekking;
  • Alle bouwmethoden kunnen worden gewaarborgd;
  • Preventieve technische toets aan het Bouwbesluit en de normen van goed en deugdelijk werk;
  • De aannemer garandeert de kwaliteit van de woning volgens de vastgestelde termijnen van Woningborg;
  • Evenwichtige (koop-/)aannemingsovereenkomst;
  • Zekerheid van betaling van de termijnen uit de overeenkomst;Ruim 35 jaar ervaring met gewaarborgde garantie.

Het bouwen onder de Woningborggarantie en het kopen van een woning die onder die garantie gebouwd wordt heeft zowel voor de aannemer als de klant voordelen.Arie Huisman

Blokland Bouwpartners B.V. 

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in en ontvang als eerste bericht over de laatste ontwikkelingen.

Contact

De Rokerij

Eigentijds en industrieel met de charme van vroeger